50 Nữ
Liên tục tuyển Nữ Chế Biến Thực Phẩm Phỏng Vấn 03/2024
Mức lương:
190,523 YEN
Tổng chi phí tham gia
Địa điểm:
Xưởng Shonan – Tỉnh Kanagawa, Xưởng Kansai – Thành Phố OSAKA, Nhật Bản
Phỏng vấn:
Online 03/2024

ĐƠN TUYỂN LIÊN QUAN
50 Nữ
TUYỂN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Mức lương:
190,523 YEN
Địa điểm:
Xưởng Shonan – Tỉnh Kanagawa, Xưởng Kansai – Thành Phố OSAKA, Nhật Bản
Phỏng vấn:
Online 03/2024
Xem chi tiết
50 Nữ
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024
Mức lương:
190,523 YEN
Địa điểm:
Xưởng Shonan – Tỉnh Kanagawa, Xưởng Kansai – Thành Phố OSAKA, Nhật Bản
Phỏng vấn:
Online 03/2024
Xem chi tiết
50 Nữ
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024
Mức lương:
190,523 YEN
Địa điểm:
Xưởng Shonan – Tỉnh Kanagawa, Xưởng Kansai – Thành Phố OSAKA, Nhật Bản
Phỏng vấn:
Online 03/2024
Xem chi tiết
50 Nữ
Thăng Long DIH đang tìm Quý Đối Tác cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.
Mức lương:
190,523 YEN
Địa điểm:
Xưởng Shonan – Tỉnh Kanagawa, Xưởng Kansai – Thành Phố OSAKA, Nhật Bản
Phỏng vấn:
Online 03/2024
Xem chi tiết