3~5 Nữ
Đơn Hàng Vận hành máy giặt ủi tự động 19~20/04/2024
Mức lương:
165,187 yên
Tổng chi phí tham gia
--
Địa điểm:
TP. GIFU, Tỉnh GIFU
Phỏng vấn:
19~20/04/2024

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

ĐƠN TUYỂN LIÊN QUAN
3~5 Nữ
TUYỂN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Mức lương:
165,187 yên
Địa điểm:
TP. GIFU, Tỉnh GIFU
Phỏng vấn:
19~20/04/2024
Xem chi tiết
3~5 Nữ
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024
Mức lương:
165,187 yên
Địa điểm:
TP. GIFU, Tỉnh GIFU
Phỏng vấn:
19~20/04/2024
Xem chi tiết
3~5 Nữ
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024
Mức lương:
165,187 yên
Địa điểm:
TP. GIFU, Tỉnh GIFU
Phỏng vấn:
19~20/04/2024
Xem chi tiết
3~5 Nữ
Thăng Long DIH đang tìm Quý Đối Tác cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.
Mức lương:
165,187 yên
Địa điểm:
TP. GIFU, Tỉnh GIFU
Phỏng vấn:
19~20/04/2024
Xem chi tiết