10 NAM
Đơn hàng Tháng 01/2024 Đúc Kim Loại đi Nhật lương khủng 179,584 yên
Mức lương:
179,584 yên
Tổng chi phí tham gia
~100 triệu
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
23.01.2023
  • Số lượng: 10 Nam
  • Công việc: Đúc Kim Loại
  • Nơi làm việc: Tỉnh MIE
  • Mức lương: 179,584 yên/ tháng

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi eaque minima tempora doloremque corrupti expedita quibusdam nobis consequuntur ipsa eos, hic, blanditiis odio omnis ipsum natus facilis aperiam voluptas velit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi eaque minima tempora doloremque corrupti expedita quibusdam nobis consequuntur ipsa eos, hic, blanditiis odio omnis ipsum natus facilis aperiam voluptas velit.

  • Số lượng: 10 Nam
  • Công việc: Đúc Kim Loại
  • Nơi làm việc: Tỉnh MIE
  • Mức lương: 179,584 yên/ tháng
ĐƠN TUYỂN LIÊN QUAN
10 NAM
TUYỂN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Mức lương:
179,584 yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
23.01.2023
Xem chi tiết
10 NAM
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024
Mức lương:
179,584 yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
23.01.2023
Xem chi tiết
10 NAM
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024
Mức lương:
179,584 yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
23.01.2023
Xem chi tiết
10 NAM
Thăng Long DIH đang tìm Quý Đối Tác cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.
Mức lương:
179,584 yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
23.01.2023
Xem chi tiết