10 Nam
Đơn hàng tháng 01/2024 Hàn Bán Tự Động
Mức lương:
170,000 Yên
Tổng chi phí tham gia
Địa điểm:
ISHIKAWA
Phỏng vấn:
Online trong tháng 01/2024

ĐƠN TUYỂN LIÊN QUAN
10 Nam
TUYỂN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Mức lương:
170,000 Yên
Địa điểm:
ISHIKAWA
Phỏng vấn:
Online trong tháng 01/2024
Xem chi tiết
10 Nam
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024
Mức lương:
170,000 Yên
Địa điểm:
ISHIKAWA
Phỏng vấn:
Online trong tháng 01/2024
Xem chi tiết
10 Nam
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024
Mức lương:
170,000 Yên
Địa điểm:
ISHIKAWA
Phỏng vấn:
Online trong tháng 01/2024
Xem chi tiết
10 Nam
Thăng Long DIH đang tìm Quý Đối Tác cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.
Mức lương:
170,000 Yên
Địa điểm:
ISHIKAWA
Phỏng vấn:
Online trong tháng 01/2024
Xem chi tiết