10 Nữ
**** Hot Đơn Hàng Nữ Tháng 01/2024 162,000 Yên
Mức lương:
162,000 Yên
Tổng chi phí tham gia
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
Ngay trong Tháng 01/2024

ĐƠN TUYỂN LIÊN QUAN
10 Nữ
TUYỂN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Mức lương:
162,000 Yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
Ngay trong Tháng 01/2024
Xem chi tiết
10 Nữ
Đơn Hàng Kỹ Năng Đặc Định 05/2024
Mức lương:
162,000 Yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
Ngay trong Tháng 01/2024
Xem chi tiết
10 Nữ
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024
Mức lương:
162,000 Yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
Ngay trong Tháng 01/2024
Xem chi tiết
10 Nữ
Thăng Long DIH đang tìm Quý Đối Tác cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản.
Mức lương:
162,000 Yên
Địa điểm:
MIE
Phỏng vấn:
Ngay trong Tháng 01/2024
Xem chi tiết