THÔNG BÁO V/v NHÂN SỰ ĐÃ NGHỈ VIỆC TẠI THĂNG LONG DIH
Kính gửi các đối tác Công Ty THANGLONG DIH về việc Nhân Sự Đã Nghỉ Việc: –       Ông Đỗ Trung Kiên – Chức vụ: Nhóm trưởng tuyển dụng đã chính thức nghỉ việc và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Quý khách trên danh nghĩa ThangLong DIH., JSC kể từ ngày 31/01/2024. Mọi giao dịch với ông Đỗ Trung Kiên sau thời gian trên liên quan đến ThangLong – DIH., JSC chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. (Chi tiết ở File đính kèm) GỬI THÔNG BÁO ĐẾN CÁC ĐỐI TÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀM VIỆC VỀ TRƯỜNG HỢP NHÂN SỰ ĐÃ NGHỈ VIỆC, TRÁNH GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TY. Trân trọng!
THÔNG BÁO V/v NHÂN SỰ ĐÃ NGHỈ VIỆC TẠI THĂNG LONG DIH
Kính gửi các đối tác Công Ty THANGLONG DIH
về việc Nhân Sự Đã Nghỉ Việc:

–       Ông Đỗ Trung Kiên – Chức vụ: Nhóm trưởng tuyển dụng đã chính thức nghỉ việc và không còn trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Quý khách trên danh nghĩa ThangLong DIH., JSC kể từ ngày 31/01/2024. Mọi giao dịch với ông Đỗ Trung Kiên sau thời gian trên liên quan đến ThangLong – DIH., JSC chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. (Chi tiết ở File đính kèm)

GỬI THÔNG BÁO ĐẾN CÁC ĐỐI TÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀM VIỆC VỀ TRƯỜNG HỢP NHÂN SỰ ĐÃ NGHỈ VIỆC, TRÁNH GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TY.

Trân trọng!