Hot Hot Hot Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024
HOT Đơn hàng Nữ 04/2024 10 ứng viên Đơn hàng chế biến thực phẩm Phỏng Vấn ngay trong tháng 04/2024 Làm việc tại Tỉnh Saitama, Nhật Bản Lương cơ bản 190,523 YEN/tháng 10 – 15 ứng viên
Hot Hot Hot Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Phỏng Vấn Tháng 04/2024

Đơn hàng chế biến thực phẩm Phỏng Vấn ngay trong tháng 04/2024

Làm việc tại Tỉnh Saitama, Nhật Bản

Lương cơ bản 190,523 YEN/tháng

6 Nữ