24/01/2024
*Hot *Hot Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Tháng 04/2024

Đơn hàng chế biến thực phẩm Phỏng Vấn ngay trong tháng 04/2024

Làm việc tại Tỉnh Saitama, Nhật Bản

Lương cơ bản 190,523 YEN/tháng