Cần tuyển dụng nhân sự về ngành Dệt :

1/  - Ưu tiên thực tập sinh về nước. Có khả năng đàm thoại tiếng Nhật (trên N4)

    -  Ưu tiên các thực tập sinh đi Nhật ngành dệt

2/  Mức lương khởi điểm:  400$ + phụ cấp  (tuỳ vào năng  lực )

3/ Nôi dung công viêc : Quản lý  chất lượng, đơn hàng sản xuất : Xưởng  sợi, xưởng dệt,  xưởng nhuộm

4/ Độ tuổi : không hạn chế  ( Ưu  tiên có  kinh nghiệm trên 22 tuổi )

TTS Phạm Văn Hải Đăng, về nước tháng 11/2018 .
Sau khi về nước bạn được công ty Toyo Viêt Nam nhận vào làm việc với mức lương hơn 400$.

TTS Phạm Văn Hải Đăng tại nhà máy công ty Toyo Việt nam.