XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
TUYỂN 30 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG, LẮP RÁP HOÀN THIỆN SẢN PHẨM - CAM KẾT HOÀN 100% PHÍ ĐI NHẬT

Tỉnh ISHIKAWA Nhật Bản | Hạn nộp hồ sơ : 20/04/2023 | Lượt xem: 60 | Ứng tuyển: 60

28.000.000 đ - 32.000.000 đ 24/04/2023
TUYỂN 5 NAM/NỮ NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC - NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ

Tỉnh Kanagawa Nhật Bản | Hạn nộp hồ sơ : 15/03/2023 | Lượt xem: 5 | Ứng tuyển: 5

43.000.000 đ - 55.000.000 đ 20/03/2023
TUYỂN 09 NAM ĐÚC KIM LOẠI

TP. CHITA - TỈNH AICHI | Hạn nộp hồ sơ : 14/02/2023 | Lượt xem: 9 | Ứng tuyển: 9

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 16/02/2023
TUYỂN 06 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TP. NAGOYA, Tỉnh AICHI | Hạn nộp hồ sơ : 10/02/2023 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 12/02/2023
TUYỂN 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 17/12/2022 | Lượt xem: 24 | Ứng tuyển: 24

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 19/12/2022
TUYỂN 03 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 22/11/2022 | Lượt xem: 12 | Ứng tuyển: 12

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 25/11/2022
TUYỂN 03 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2022 | Lượt xem: 3 | Ứng tuyển: 3

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 02/12/2022
TUYỂN 12 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 12/11/2022 | Lượt xem: 12 | Ứng tuyển: 12

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 14/11/2022
TUYỂN 12 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

TP.TOYAMA  - Tỉnh TOYAMA | Hạn nộp hồ sơ : 09/12/2022 | Lượt xem: 12 | Ứng tuyển: 12

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 15/12/2022
TUYỂN 06 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 25/10/2022 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 27/10/2022