XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
TUYỂN 03 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 24/08/2022 | Lượt xem: 3 | Ứng tuyển: 3

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 25/08/2022
TUYỂN 03 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TP.KANAZAWA - Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 18/08/2022 | Lượt xem: 3 | Ứng tuyển: 3

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 19/08/2022
TUYỂN 03 NAM ĐÚC KIM LOẠI

TP. CHITA - Tỉnh AICHI | Hạn nộp hồ sơ : 28/07/2022 | Lượt xem: 3 | Ứng tuyển: 3

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 29/07/2022
TUYỂN 08 NỮ GIẶT ỦI

Tỉnh GIFU  | Hạn nộp hồ sơ : 10/08/2022 | Lượt xem: 8 | Ứng tuyển: 8

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 12/08/2022
TUYỂN 10 NAM/NỮ NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC NGÀNH THỰC PHẨM

Tỉnh NAGOYA | Hạn nộp hồ sơ : 25/08/2022 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 10

40.000.000 đ - 50.000.000 đ 26/08/2022
TUYỂN 06 NAM LẮP DÀN KHOAN GIẾNG, SUỐI NƯỚC NÓNG

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 17/08/2022 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 18/08/2022
TUYỂN 06 NAM KIỂM TRA CƠ KHÍ

Tỉnh NAGANO | Hạn nộp hồ sơ : 15/08/2022 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 18/08/2022
TUYỂN 03 NAM HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Tỉnh TOYAMA | Hạn nộp hồ sơ : 01/08/2022 | Lượt xem: 3 | Ứng tuyển: 3

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 02/08/2022
TUYỂN 12 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Tỉnh TOYAMA | Hạn nộp hồ sơ : 01/08/2022 | Lượt xem: 12 | Ứng tuyển: 12

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 02/08/2022
TUYỂN 06 NAM KIỂM TRA LINH KIỆN CƠ KHÍ

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 17/08/2022 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 19/08/2022