XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
9 NỮ – CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TP.KANAZAWA - Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 15/08/2019 | Lượt xem: 14 | Ứng tuyển: 3

134.000 ¥ 06/09/2019
3 NAM – KỸ SƯ CƠ KHÍ

Tỉnh TOYOMA | Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 2

190.000 ¥ 11/08/2019
12 NỮ, 6 NAM – ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019 | Lượt xem: 33 | Ứng tuyển: 18

166.000 ¥ 13/08/2019
6 NAM – HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Tỉnh TOYOMA | Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019 | Lượt xem: 11 | Ứng tuyển: 3

147.987 ¥ 18/08/2019
6 NAM – HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Thành phố HAKUSAN – Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 31/07/2019 | Lượt xem: 15 | Ứng tuyển: 4

148.800 ¥ 15/07/2019
6 NAM – HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

TP. TOYAMA – Tỉnh TOYAMA | Hạn nộp hồ sơ : 12/07/2019 | Lượt xem: 25 | Ứng tuyển: 10

147.987 ¥ 25/07/2019
6 NAM – HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Thành phố HAKUSAN – Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 15/07/2019 | Lượt xem: 20 | Ứng tuyển: 5

148.800 ¥ 31/07/2019
3 NAM – KỸ SƯ CƠ KHÍ

Tỉnh TOYOMA | Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2019 | Lượt xem: 11 | Ứng tuyển: 3

190.000 ¥ 20/07/2019
9 NỮ – CHẾ BIẾN THỦY SẢN

TP. KANAZAWA - Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 15/08/2019 | Lượt xem: 42 | Ứng tuyển: 9

134.000 đ 20/09/2019
12 NAM –XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/06/2019 | Lượt xem: 30 | Ứng tuyển: 9

140.000 ¥ 25/07/2019