XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
3 NAM – KỸ SƯ CƠ KHÍ

Tỉnh FUKUI | Hạn nộp hồ sơ : 23/10/2019 | Lượt xem: 5 | Ứng tuyển: 2

190.000 ¥ 05/11/2019
9 NỮ – GIẶT ỦI

Tỉnh GIFU | Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2019 | Lượt xem: 16 | Ứng tuyển: 4

143.000 ¥ 19/11/2019
9 NAM – ĐÚC KIM LOẠI

Tỉnh AICHI | Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2019 | Lượt xem: 15 | Ứng tuyển: 5

151.147 ¥ 17/11/2019
18 NỮ – KIỂM TRA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TP. NAGANO, Tỉnh NAGANO | Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2019 | Lượt xem: 21 | Ứng tuyển: 6

141.200 ¥ 15/11/2019
9 NAM – HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 24/09/2019 | Lượt xem: 9 | Ứng tuyển: 3

154.800 ¥ 10/10/2019
12 NAM – SƠN KIM LOẠI

Tỉnh SHIGA | Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2019 | Lượt xem: 20 | Ứng tuyển: 8

132.000 ¥ 11/10/2019
12 NỮ – SẢN XUẤT HỘP GIẤY, CARTON

Tỉnh NAGANO | Hạn nộp hồ sơ : 19/09/2019 | Lượt xem: 16 | Ứng tuyển: 6

140.000 ¥ 07/10/2019
6 NAM – LÀM BÁNH MỲ VÀ ĐÓNG GÓI BÁNH KẸO

TP. HAKUSAN, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 24/09/2019 | Lượt xem: 15 | Ứng tuyển: 5

139.000 ¥ 15/10/2019
3 NAM, NỮ – KỸ SƯ LẬP TRÌNH, THIẾT KẾ JAVA

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2019 | Lượt xem: 5 | Ứng tuyển: 1

350.000 ¥ - 400.000 ¥ 16/10/2019
6 NAM –LẮP RÁP CƠ KHÍ

TP. KANAZAWA – Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2019 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 3

149.318 ¥ 08/10/2019