XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
TUYỂN 06 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

TP.KANAZAWA, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 10/01/2022 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 15/01/2022
TUYỂN 03 NỮ NGÀNH MẠ KIM LOẠI

TP.KAKAMIGAHARA, Tỉnh GIFU | Hạn nộp hồ sơ : 03/01/2022 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 07/01/2022
TUYỂN 06 NAM NGÀNH GIA CÔNG SỢI TỔNG HỢP

TP.KOMATSU, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2022 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 10/01/2022
TUYỂN 06 NAM VẬN HÀNH MÁY DỆT

TP.KOMATSU, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 12/01/2022 | Lượt xem: 6 | Ứng tuyển: 6

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 15/01/2022
TUYỂN NAM NGÀNH ĐÚC KIM LOẠI

Tỉnh MIE | Hạn nộp hồ sơ : 25/12/2021 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 10

28.000.000 đ - 30.000.000 đ 31/12/2021
TUYỂN 06 NAM VẬN HÀNH MÁY DỆT

TP.NOMI, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 15/12/2021 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 10

30.000.000 đ 20/12/2021
TUYỂN 09 NAM SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

TP.NANAO, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 05/12/2021 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 10

30.000.000 đ 10/12/2021
TUYỂN 03 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

TP.HAKUSAN, Tỉnh ISHKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 05/12/2021 | Lượt xem: 15 | Ứng tuyển: 10

30.000.000 đ 10/12/2021
TUYỂN KHÔNG GIỚI HẠN NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN XÚC XÍCH

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2021 | Lượt xem: 40 | Ứng tuyển: 40

32.000.000 đ 15/11/2021
TUYỂN 20 NAM - NỮ NGÀNH LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Tỉnh NAGANO | Hạn nộp hồ sơ : 15/11/2021 | Lượt xem: 100 | Ứng tuyển: 20

30.000.000 đ 25/11/2021