XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
TUYỂN TTS NAM NGÀNH MỘC

TP.KAGA, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2021 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 10

28.000.000 đ 05/10/2021
TUYỂN GẤP 10 TTS NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TP. KANAZAWA, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2021 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 10

30.000.000 đ 30/09/2021
TUYỂN TTS NGÀNH HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

TP.HAKUSAN, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2021 | Lượt xem: 20 | Ứng tuyển: 9

28.000.000 đ 05/10/2021
TUYỂN TTS NAM NGÀNH NGHỀ BẢO DƯỠNG, SỮA CHỮA Ô TÔ

TP.NANAO, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2021 | Lượt xem: 20 | Ứng tuyển: 9

30.000.000 đ 05/10/2021
TUYỂN GẤP NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỎNG VẤN LIÊN TỤC HÀNG THÁNG

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 25/09/2021 | Lượt xem: 100 | Ứng tuyển: 100

37.000.000 đ 30/09/2021
TUYỂN 09 NAM NGÀNH ĐÚC KIM LOẠI

TP. HAKUI, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 10/06/2021 | Lượt xem: 18 | Ứng tuyển: 9

30.000.000 đ 14/06/2021
TUYỂN 09 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẦM [HOTTT]

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 10/05/2021 | Lượt xem: 50 | Ứng tuyển: 10

30.000.000 đ 12/05/2021
TUYỂN GẤP 09 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

TP.KOMATSU, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 22/02/2021 | Lượt xem: 9 | Ứng tuyển: 3

30.000.000 đ 26/02/2021
TUYỂN 02 NAM NGHỀ MỘC PHỎNG VẤN NGAY SAU TẾT ÂM LỊCH

TP.KAGA, Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 22/02/2021 | Lượt xem: 10 | Ứng tuyển: 2

28.000.000 đ 25/02/2021
TUYỂN GẤP 10 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI PHỎNG VẤN NGAY SAU TẾT ÂM LỊCH

Tỉnh ISHIKAWA | Hạn nộp hồ sơ : 22/02/2021 | Lượt xem: 30 | Ứng tuyển: 10

28.000.000 đ 19/02/2021