CHUYÊN VIÊN PHÒNG QUAN HỆ & ĐỐI NGOẠI

Ngành nghề Mức lương Phỏng vấn
3 NAM, NỮ – NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH

Tỉnh KANAGAWA | Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2019 | Lượt xem: 3 | Ứng tuyển: 1

350.000 ¥ - 400.000 ¥ 15/10/2019
Tuyển dụng Nhân Viên Quan Hệ Quốc Tế

Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh | Hạn nộp hồ sơ : 28/02/2019 | Lượt xem: 17 | Ứng tuyển: 4

8.000.000 đ - 15.000.000 đ 03/03/2019
Chuyên Viên Phòng Quan Hệ & Đối Ngoại (Tiếng Nhật - N3)

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh | Hạn nộp hồ sơ : 30/01/2018 | Lượt xem: 19 | Ứng tuyển: 3

8.000.000 đ - 12.000.000 đ 31/01/2018