Căn cứ theo khoản 4, điều 23, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (số 69/2020/QH14, ban hành tháng 11/2020 bởi Quốc hội), mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động được quy định như sau:

- Không quá 01 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng cho mỗi 12 tháng làm việc; đối với sĩ quan và thuyền viên làm việc trên tàu vận tải biển không quá 1,5 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng cho mỗi 12 thang làm việc. Trường hợp thỏa thuận trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ 36 tháng trở lên thì tiền dịch vụ không được quá 03 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng;

Công thức tính phí dịch vụ: Lương cơ bản x thời hạn hợp đồng x tỷ giá đồng Yên

Ví dụ: Lương cơ bản của người lao động là 170.000 Yên/tháng với thời hạn hợp đồng 3 năm, tỷ giá Yên ở mức 180đ thì phí dịch vụ sẽ là: 170000 x 3 x 180 = 91.800.000 VND.

LƯU Ý: Tiền dịch vụ không bao gồm phí đào tạo (ứng viên cần học tiếng Nhật, kỹ năng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng và tự trả chi phí), phí khám sức khỏe, phí làm hồ sơ,... Để biết tổng chi phí khi tham gia chương trình, vui lòng liên hệ Hotline: 0939.515.515

Theo đó, công ty cổ phần phát triển nguồn lực Thăng Long DIH cam kết tuân thủ đúng và thực hiện nghiêm ngặt quy định trên nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, giúp người lao động yên tâm công tác để phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống.