Thông tin này được các doanh nghiệp dịch vụ phái cử lao động sang Nhật Bản vui mừng bởi số lượng thực tập sinh đủ điều kiện xuất cảnh còn rất lớn. Việc Chính phủ Nhật Bản nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ tạo điều kiện cho người nước ngoài đến học tập, làm việc với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật tại nước này.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các công dân nước ngoài nhập cảnh mới với các mục đích khác nhau, ngoại trừ du lịch. Giới hạn nhập cảnh hằng ngày đã được tăng từ 3.500 lên 5.000 vào ngày 1-3 và 7.000 vào ngày 14-3.

Nguồn: Báo Người Lao động