Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm bao gồm các doanh nghiệp, tập đoàn có quy mô lớn như: FPT Telecom Bình Thuận, Tân Hà Company, Công ty TNHH chăn nuôi TaFa Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư quốc tế Mai Linh… cùng với Công ty xuất khẩu lao động Thăng Long - DIG.

Phiên giao dịch việc làm có trên 1.000 vị trí tuyển dụng như: kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên giao hàng, công nhân may mặc làm việc tại Tân Phúc, Tân Hà (Hàm Tân), thị xã La Gi và các khu công nghiệp tại Phan Thiết. Đặc biệt, có nhiều chương trình đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc… Tại phiên giao dịch, người lao động đã được thông tin về thị trường lao động, chính sách việc làm; tư vấn về việc làm trong nước, ngoài nước. Đồng thời, người lao động còn được Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận, các đơn vị, doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc của người lao động.

Thông qua phiên giao dịch việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển thị trường lao động. Nhằm thu hút lực lượng lao động chưa có việc làm, việc làm không ổn định, có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm đến tham gia. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và người lao động được giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho bản thân.

NGỌC PHONG