Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Thăng Long DIH thực hiện ký quỹ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.