Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài trong tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động.

Những thị trường lao động thu hút được nhiều lao động Việt Nam là thị trường Đài Loan: 5.373 lao động, Nhật Bản: 8.078 lao động, Hàn Quốc: 522 lao động...Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 116.675 lao động (41.636 lao động nữ) đã vượt chỉ tiêu đề ra và đạt 106,07% kế hoạch năm.

Theo nhận định của Cục Quản lý lao động ngoài nước, 3 tháng cuối năm 2018, nhi0ều chính sách mới của các thì trường tiềm năng cũng được thông qua, tạo thêm nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã trình Quốc hội dự thảo luật kiểm soát nhập cư sửa đổi nhằm tiếp nhận thêm lao động người nước ngoài và giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng của Nhật Bản.

Theo ước tính của các bộ ngành Nhật Bản, nếu hệ thống nhập cư mới có hiệu lực từ tháng 4-2019, Nhật Bản sẽ tiếp nhận khoảng 40.000 lao động người nước ngoài trong năm tài chính 2019. Chính phủ Nhật Bản dự kiến tiếp nhận lao động người nước ngoài trong 14 lĩnh vực, trong đó có xây dựng và điều dưỡng.